Noul site CMNN

Vă invităm să accesați noul site al Complexului Muzeal Național Neamț

Publicații Seria Bibliotheca Memoriae Antiquitatis

Seria Bibliotheca Memoriae Antiquitatis

image Ștefan Cucoș
Ceramică Neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț
BMA I, 1973
» Cuprins
» Text
» Catalog
image Gheorghe Dumitroaia, Dan Monah (eds.)
Cucuteni aujourd'hui
BMA II, 1996, ISBN 973 – 9136 – 15 – X
» Cuprins
» Prefata
» Descarcă text integral
image Dan Monah
Plastica Antropomorfă a Culturii Cucuteni-Tripolie
BMA III, 1997, ISBN 973 – 9136 – 17 – 6
» Cuprins
» Rezumat
» Descarcă text integral
image Ioan Mitrea
Așezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna
BMA IV, 1998, ISBN 973 – 98298 – 2 – 1
» Cuprins
» Rezumat
image Cornelia-Magda Mantu
Cultura Cucuteni Evoluție Cronologie Legături
BMA V, 1998, ISBN 973 – 98298 – 4 – 8
» Cuprins
» Rezumat
image Ștefan Cucoș
Faza Cucuteni B in zona subcarpatică a Moldovei
BMA VI, 1999, ISBN 973 – 99195 – 0 – 2
» Cuprins
» Rezumat
image Gheorghe Dumitroaia
Comunități Preistorice din Nord-Estul României. De la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu
BMA VII, 2000, ISBN 973 – 99826 -8 – 9
» Cuprins
» Rezumat
» Descarcă text integral
image Dragomir Nicolae Popovici
Cultura Cucuteni Faza A. Repertoriul așezărilor (1)
BMA VIII, 2000, ISBN 973 – 85157 – 0 – X
» Cuprins
» Abstract
image Ioan Mitrea
Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor - Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII
BMA IX, 2001, ISBN 973 – 99826 -7 – 0
» Cuprins
» Rezumat
image Gheorghe Dumitroaia
In Memoriam Constantin Matasă
BMA X, 2001, ISBN 973 – 85157 – 1 – 8
» Cuprins
» Rezumat
» Descarcă text integral
image Victor Sorochin
Aspectul Regional Cucuteni Drăgușeni-Jura
BMA XI, 2002, ISBN 973 – 85157 – 5 – 0
» Cuprins
» Rezumat
image Volum îngrijit de Mircea Petrescu-Dîmboviţa și Victor Spinei
Cercetări Arheologice și Istorice din zona lacului de acumulare Bicaz
BMA XII, 2003, ISBN 973 – 85157 – 7 – 7
» Cuprins
» Rezumat
image Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Felicia Monah, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola
Poduri-Dealul Ghindaru - O Troie in Subcarpații Moldovei
BMA XIII, 2003, ISBN 973 – 85157 – 8 – 5
» Cuprins
» Rezumat
image Mircea Petrescu-Dîmbovița, Mădălin-Cornel Văleanu
Cucuteni-Cetățuie Monografia arheologică
BMA XIV, 2004, ISBN 973 – 7777 – 01 – 8
» Cuprins
» Rezumat
image Gheorghe Dumitroaia, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola
Primul Muzeu Cucuteni din România
BMA XV, 2005, ISBN 973 – 7641 – 00 – 0
» Cuprins
» Descarcă text integral
image Gheorghe Dumitroaia, John Chapman, Olivier Weller, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola, Dan Monah (eds.)
Cucuteni 120 ans des recherches - Le temps du bilan
BMA XVI, 2005, ISBN 973 – 7777 – 02 – 6
» Cuprins
image Mircea Petrescu-Dîmbovița
Amintirile unui arheolog
BMA XVII, 2006, ISBN (10) 973 – 7777 – 04 – 2 ISBN (13) 978 – 973 – 7777 – 04 – 1
» Cuprins
image Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Oliver Weller et John Chapman (eds.)
L'exploitation du sel a travers le temps
BMA XVIII, 2007, ISBN 978 – 973 – 7777 – 03 – 4
» Cuprins
image Felicia Monah, Dan Monah
Cercetări Arheobotanice în Tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru
BMA XIX, 2008, ISBN 978 – 973 – 7777 – 10 – 2
» Cuprins
» Abstract
image Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Daniel Garvăn (eds.)
Sarea de la prezent la trecut
BMA XX, 2008, ISBN 978 – 973 – 7777 – 16 – 4
» Cuprins
image Gheorghe Dumitroaia
Muzeul Cetatea Neamț
BMA XXI, 2009, ISBN 978 – 973 – 7777 – 12 – 6
» Abstract
image Gheorghe Dumitroaia, Roxana Munteanu, Constantin Preoteasa, Daniel Garvăn
Poduri-Dealul Ghindaru - Cercetările arheologice din Caseta C 2005-2009
BMA XXII, 2009, ISBN 978 – 973 – 7777 – 13 – 3
» Cuprins
» Abstract
image Daniel Garvăn, Dan Buzea, Alin Frînculeasa
Precucuteni - Originea unei mari civilizații
BMA XXIII, 2009, ISBN 978 – 973 – 7777 – 14 – 0
» Cuprins
image Roxana Munteanu
Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali
BMA XXIV, 2010, ISBN 978 – 973 – 7777 – 17 – 1
» Cuprins
» Abstract
image Vasile Diaconu
Hăneşti-Botoşani - Mărturii arheologice şi istorice
BMA XXV, 2010, ISBN 978 – 973 – 7777 – 15 – 7
» Cuprins
» Abstract
» Descarcă text integral
image Gheorghe Dumitroaia, Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola
Primul muzeu Cucuteni din România
BMA XXVI, 2011, ISBN 978 - 973 - 7641 - 78 - 6
» Text integral
image Dan Monah
Plastica Antropomorfă a Culturii Cucuteni-Tripolie (Ediția a doua, revăzută și adăugită)
BMA XXVII, 2012, ISBN 978 - 973 - 7777 - 20 - 1
» Cuprins și prefață
image Vasile Diaconu
Depresiunea Neamț - Contribuții Arheologice
BMA XXVIII, 2012, ISBN 978 - 973 - 7777 - 21 - 8
» Cuprins
» Abstract
image Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
BISERICA "SFÂNTUL NICOLAE" DIN RĂDĂUȚI. Cercetări arheologice și interpretări istorice asupra începuturilor Țării Moldovei
BMA XXIX, 2012, ISBN 978 - 973 - 7777 - 22 - 5
» Cuprins
» Rezumat
image Daniel Garvăn
Contribuții la cunoașterea Culturii Precucuteni
BMA XXX, 2013, ISBN 978 - 973 - 7777 - 26 - 3
» Cuprins
» Rezumat
image Constantin Preoteasa, Ciprian-Dorin Nicola
L’impact anthropique sur lʼenvironnement durant le Néo-Énéolithique du Sud-Est de lʼEurope: in honorem dr. Gheorghe Dumitroaia
BMA XXXI, 2014, ISBN 978 - 973 - 7777 - 28 - 7
» Cuprins
» Prefata
» In Honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia
» Index autori
image Ciprian-Dorin Nicola, Constantin Preoteasa, Gheorghe Dumitroaia
Constantin Matasă: opera istorică și arheologică
BMA XXXII, 2014, ISBN 978 - 973 - 7777 - 31 - 7
» Cuprins
» Date referitoare la viața și opera preotului Constantin Matasă
» Constantin Matasă – pionier al arheologiei din Moldova de sub munte
image Mihaela-Cristina Verzea, Nicolae Dumitrașcu
Familia Regală a României. Pagini de istorie din ținutul Neamțului
BMA XXXIII, 2015, ISBN 978 - 973 - 7777 - 32 - 4
» Cuprins
» În loc de prefață
» Rezumat
image Dan Monah
Religie și artă în paleolitic
BMA XXXIV, 2016, ISBN 978 - 973 - 7777 - 34 - 8
» Cuprins
Notificări privind o lucrare postumă a lui Dan Monah în
» română sau » franceză
» Introducere
image Gheorghe Dumitroaia
Curtea Domnească - Rapoarte arheologice
BMA XXXV, 2016, ISBN 978 - 973 - 7777 - 35 - 5
» Cuprins
» Introducere
image Vasile Diaconu
Repertoriul descoperirilor atribuite epocii bronzului din județul Neamț
BMA XXXVI, 2016, ISBN 978 - 973 - 7777 - 37 - 9

image Constantin Preoteasa, Ciprian-Dorin Nicola
Cucuteni culture within the european neo-eneolithic context
BMA XXXVII, 2016, ISBN 978 - 973 - 7777 - 36 - 2
» Cuprins
» Prefață în limba franceză
image Mihaela-Cristina Verzea, Narcis Dorin Ion
Comorile Peleșului
BMA XXXVIII, 2017, ISBN 978 - 973 - 7777 - 40 - 9
» Cuprins
» Cuvânt înainte
» Comorile Peleșului la Piatra Neamț
image Ciprian-Dorin Nicola, Lucian Munteanu, Gabriel M. Talmțchi
Studia numismatica et archaeologica, In honorem magistri Virgilii Mihailescu-Bîrliba oblata
BMA XXXIX, 2018, ISBN 978 - 973 - 7777 - 46 - 1
» Date tehnice/cuprins
» Virgil Mihailescu-Barliba la 80 de ani
image Ciprian-Dorin Nicola
Beyond excavation. Geophysics, aerial photography and the use of drones in  eastern and southeastern european archaeology
BMA XL, 2019, ISBN 978 - 973 - 7777 - 48 - 5
» Date tehnice
» Cuprins
» Introducere
image Vasile Diaconu, Ludmila Pîrnau
Un Secol de arheologie în spațiul est-carpatic
BMA XLI, 2019, ISBN 978 - 973 - 7777 - 53 - 9
» Date tehnice/cuprins
» Cuvânt înainte
» Prefață
image George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești
BMA XLII, 2021, ISBN 978 - 973 - 7777 - 60 - 7
» Date tehnice
» Cuprins
» Introducere
image Vasile Diaconu
Fortifications and defensive systems east from the Carpathians. Strategies and social energies from Prehistory to the Middle Ages
BMA XLIII, 2021, ISBN 978 - 973 - 7777 - 64 - 5
» Date tehnice
» Cuprins
» Prefata
image Vasile Diaconu
AB LAPIDE AD METALLUM - Studia in honorem Professoris Marin Cârciumaru
BMA XLIV, 2022, ISBN 978 - 973 - 7777 - 68 - 3
» Date tehnice
» Cuprins
» Introducere
image Constantin Preoteasa
Cultura Cucuteni-apogeul artei preistorice europene. Catalog de expoziție
BMA XLV, 2023, ISBN 978 - 973 - 7777 - 70 - 6
» Date tehnice
» Cuprins
» Cuvânt înainte
» Imagini
image G. Hânceanu, A. Simalcsik, R. Simalcsik, A. Baltag
Cimitirul poslușnicilor episcopiei Romanului din incinta Bisericii Ortodoxe Sfântul Gheorghe. Cercetările arheologice preventive din anii 2019-2020
BMA XLVI, 2023, ISBN 978 - 973 - 7777 - 72 - 0
» Date tehnice
» Cuprins (RO plus EN)
» Introducere
image Vasile Diaconu, Alexandru Gafincu
The Bronze Age in the Eastern Europe Multidisciplinary Approaches
BMA XLVII, 2023, ISBN 978 - 973 - 7777 - 74 - 4
» Date tehnice
» Cuprins
» Prefaţă
image Vasile Ursachi, George Dan-Hânceanu, Vasile Diaconu, Andrei Baltag
Comunități preistorice, antice și medievale de pe cursul mijlociu al Siretului. Așezările de la Filipești și Aldești
BMA XLVIII, 2024, ISBN 978 - 973 - 7777 - 77 - 5
» Date tehnice
» Cuprins
» Introducere