Noul site CMNN

Vă invităm să accesați noul site al Complexului Muzeal Național Neamț

Dr. Gheorghe Dumitroaia

Dr. Gheorghe Dumitroaia

Dr. GHEORGHE DUMITROAIA

(23 aprilie 1949 - 6 aprilie 2016)

Dr. Gheorghe Dumitroaia s-a născut pe 23 aprilie 1949 la Drăgușeni (județul Suceava), unde de altfel a și urmat studiile gimnaziale și liceale, cele superioare fiind parcurse în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Ulterior, în perioada 1976-1980, a activat ca muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț, iar din 1980 în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie din Piatra-Neamț, unde a ocupat mai întâi funcția de muzeograf-arheolog, iar începând cu anul 2000 pe cea de cercetător științific.

Ca muzeograf și arheolog, în perioada 1981-1985, a urmat cursurile de formare profesională specifice organizate de către Ministerul Culturii.

Calitățile umane deosebite, competențele profesionale și abilitățile organizatorice remarcabile l-au impus ca șef de secție (1990-1991), director adjunct (1992), iar din 1993 ca director-manager al Complexului Muzeal Județean Neamț.

În 1999 a obținut titlul științific de doctor în istorie, la Institutul Român de Tracologie din București, sub îndrumarea reputatului prof. dr. Petre I. Roman, rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul acestui demers fiind valorificate publicistic în anul următor prin intermediul volumului intitulat Comunități preistorice din nord-estul României. De la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu. La rândul său, Dr. Gheorghe Dumitroaia a făcut parte în ultimii ani din mai multe comisii doctorale, participând astfel activ la formarea profesională a unor specialiști de seamă în arheologia preistorică din România și Republica Moldova.

Meritele sale deosebite în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural național au fost de altfel recunoscute în mod oficial de către Ministerul Culturii și Cultelor prin atestatele conferite, de arheolog-expert în cadrul Registrului Arheologilor și expert în bunuri arheologice și istorico-documentare. De asemenea, ca urmare a competenței sale profesionale incontestabile în domeniu, reputatul specialist a fost membru al celor mai importante comisii de specialitate care coordonează activitatea de cercetare arheologică și valorificare muzeistică a patrimoniului cultural din România, respectiv Comisia Națională de Arheologie (1995-1999 și din 2003), Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (2004-2007) și Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor (2009-2013).

Totodată, Dr. Gheorghe Dumitroaia a fost președintele Fundației Cultural-Științifice „Constantin Matasă” (încă din 1994), precum și fondator (în anul 1999) și coordonator al Editurii „Constantin Matasă”. De altfel, prin intermediul celor două organisme au fost derulate majoritatea proiectelor cultural-științifice și publicistice ale Complexului Muzeal Județean Neamț din ultimii ani.

Eminentul om de știință a deținut și calitatea de redactor responsabil al anuarului Memoria Antiquitatis (nr. XVIII-XXX), precum și pe cea de editor al colecției Bibliotheca Memoriae Antiquitatis (nr. II-XXXV), publicații prestigioase prin intermediul cărora au fost introduse în circuitul științific numeroase informații de importanță excepțională legate de patrimoniul cultural național și universal.

În anul 1994 Dr. Gheorghe Dumitroaia a creat în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie din Piatra-Neamț un organism de cercetare unic la nivel național – Centrul Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni –, sub egida căruia s-au derulat ulterior toate activitățile de cercetare (de teren și laborator) legate de civilizația Cucuteni și de valorificare (expozițională și publicistică) a patrimoniului său de excepție.

Pe 24 iunie 2005 Dr. Gheorghe Dumitroaia a înfăptuit un vechi deziderat a numeroase generații de arheologi preocupați de descifrarea enigmelor celei mai prestigioase civilizații preistorice continentale și a inaugurat în centrul istoric al municipiului Piatra-Neamț un muzeu unic la nivel național – Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni –, care adăpostește în prezent cea mai bogată colecție de artă neo-eneolitică din sud-estul Europei și de artă cucuteniană (decorativă și figurativă) din întreaga lume, instituție apreciată în mod unanim de către vizitatori drept cel mai frumos muzeu de arheologie, istorie și artă din România.

După un amplu proces de consolidare, restaurare și conservare, în anul 2009 reputatul specialist a pus bazele de facto ale Muzeului Cetatea Neamț, prin crearea unei expoziții permanente unicat în spațiul est-carpatic, care în momentul de față fac din faimoasa ctitorie Mușatină cel mai atractiv obiectiv turistic din Moldova.

Practic, în ultimii ani în cadrul mai multor unități aparținând Complexului Muzeal Județean Neamț (Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț – 2007-2008; Muzeul Memorial „Ion Creangă” – 2011; Casa Memorială „Veronica Micle” – 2012; Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț – 2012; Muzeul de Științele Naturii Roman – 2011-2013; Muzeul de Artă Piatra-Neamț – 2011-2013; Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț – 2011-2013; Muzeul „Curtea Domnească” Piatra-Neamț – 2010-2016) s-au derulat proiecte ample, finanțate din bani europeni, resurse bugetare sau extrabugetare (proprii), menite să sporească atractivitatea colecțiilor deținute, atât pentru public, cât și pentru specialiști. Totodată, în aceeași perioadă au fost reorganizate și reactualizate și celelalte expoziții permanente ale unităților muzeale de la Piatra-Neamț, Roman și Bicaz. Desigur, toate aceste realizări cultural-științifice remarcabile au fost coordonate de către Dr. Gheorghe Dumitroaia.

În afara expozițiilor permanente din cadrul unităților muzeale menționate, de-a lungul timpului a organizat (singur sau în colaborare) peste 50 de expoziții temporare, găzduite de prestigioase instituții de profil din țară și din străinătate.

Între expozițiile naționale amintim: Plastica neo-eneolitică din România (Piatra-Neamţ, 1981 şi 1984), Poduri-Dealul Ghindaru (Piatra-Neamţ, 1986), Plastica antropomorfă Cucuteni (Piatra-Neamţ, 1991), Ceramica neolitică pictată din România (itinerată în ţară, 1995), Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în Moldova (Piatra-Neamţ, 1988), Cultură şi civilizaţie în Carpaţii Răsăriteni (Sfântu Gheorghe, 1998), Cultura Costişa în contextul epocii bronzului din România (Piatra-Neamţ, 2001), Artă eneolitică Cucuteni (Bucureşti, 2002; Braşov, 2003), Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpaţii Moldovei (Piatra-Neamţ, 2003; Brașov, 2004); Sarea, Timpul şi Omul (Sfântu Gheorghe, 2006), Cucuteni. Civilizaţie a Europei Vechi (Sibiu, 2007 – cu ocazia desemnării municipiului drept capitală culturală europerană; Miercurea Ciuc, 2007; Sfântu Gheorghe, 2008), Cucuteni. Artă şi Pasiune. Colecţia dr. Emilia şi Romeo Dumitrescu (Piatra-Neamţ, 2007-2008), Poduri-Dealul Ghindaru – 30 de ani de cercetări arheologice (Piatra-Neamț, 2009-2011), Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările arheologice din Caseta C. 2005-2009 (Piatra-Neamţ, 2012-2013), In Memoriam Dan Monah (1943-2013) (Piatra-Neamț, 2014-2016).

Dintre expozițiile organizate în străinătate, la care a colaborat, menționăm: Goldhelm. Schwert und Silberschatze (Frankfurt-am-Main – Germania, 1994; Rotterdam – Olanda, 1994), Cucuteni. The Last Great Chalcolithic Civilization of Europe (Salonic – Grecia, 1997 – cu ocazia desemnării metropolei elene drept capitală culturală europeană), Dieux et Heros de L’Age du Bronze. L’Europe au temps d’Ulysse / Gods and Heroes of the Bronze Age. Europe at the Time of Ulyses (Copenhaga – Danemarca, 1998; Bonn – Germania, 1999; Paris – Franța, 1999; Atena – Grecia, 2000), Treasures of Romania. 7000 Years Old (Stockholm – Suedia, 2004), Geheimnisvolle Kreisgraben (Viena – Austria, 2006), L’Art Néolithique en Roumanie / Neolithic Art in Romania / Neolitische Kunst in Rumänien (Olten – Elveția, 2008), Cucuteni-Trypillia. A Great Civilization of Old Europe (Vatican, 2008), Cucuteni Culture. Art and Religion / Kultura Cucuteni. Sztuka i Religia (Varșovia – Polonia, 2009), The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 B.C. (New York – Statele Unite ale Americii, 2009).

De-a lungul activității sale, distinsul specialist a acordat sprijin permanent muzeelor locale create în mai multe localități de pe raza județului Neamț (Vânători-Neamț, Târpeşti, Răuceşti, Humuleşti, Ghindăoani, Crăcăoani, Moldoveni, Roznov, Bicazul Ardelean, Războieni, Farcaşa, Ceahlău, Dragomireşti) și Bacău (Prăjești).

În ultimii ani Dr. Gheorghe Dumitroaia s-a implicat în mod activ în organizarea unor evenimente anuale, devenite de tradiție, care au darul de a pune o dată în plus în valoare patrimoniul cultural al ținutului Neamțului (Târgul Meșterilor Populari – Piatra-Neamț; Zilele „Ion Creangă” – Humulești; Zilele „Cetății Neamț” – Târgu Neamț; proiectul internațional „Noaptea Muzeelor”).

În activitatea sa, o atenție deosebită a fost acordată cercetărilor de teren, în calitate de coordonator sau de membru în colectiv, luând parte la săpăturile arheologice de la: Răuceşti (1978-1979, 1986, 2015), Poduri (1981-2011), Vânători-Neamț (1982), Lunca (1983-2004), Izvoare (1984, 2015), Săveşti (1986), Dulceşti (1988), Urecheni (1988), Oglinzi (1988-1992), Ghindăuani (1992), Negriteşti (1992), Borşeni (1992), Dobreni (1998), Păuleni-Ciuc (1999-2015), Târgu Neamţ (2003), Cucuieţi (2003-2004), Solca (2003), Ţolici (2007-2009), Piatra-Neamţ - Curtea Domnească (2005-2006, 2009-2011, 2012, 2014) și Cetatea Neamţ (2007-2008), Piatra-Neamț - Poiana Cireșului (2011-2015). De asemenea, investigațiile de suprafaţă întreprinse în diverse zone cu potenţial arheologic situate în spațiul subcarpatic moldav i-au permis evidenţierea a peste 200 de puncte şi staţiuni arheologice. În urma cercetărilor de teren derulate, reputatul specialist a scos la iveală numeroase obiecte de patrimoniu de o valoare inestimabilă, care îmbogățesc în prezent în special colecțiile unităților muzeale din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț. Cele mai valoroase dintre acestea au fost valorificate desigur și în plan publicistic.

Alături de colaboratorii săi, Dr. Gheorghe Dumitroaia a organizat de-a lungul timpului numeroase manifestări cultural-științifice naționale și internaționale, dintre care amintim: Al XI-lea Simpozion Naţional de Tracologie (Piatra-Neamţ, 1988), Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (Piatra-Neamţ, 1991), Colocviul Internaţional Cucuteni – 110 ani de la descoperirea aşezării eponime (Piatra-Neamţ, 1994), Colocviul Internaţional Tell-urile, axe cronologice ale preistoriei (Bacău – Poduri – Tescani, 1995), Colocviul Internaţional Componenta Pre-indoeuropeană a lumii Trace. Complexul Cultural Cucuteni-Tripolie (Piatra-Neamţ, 1997), Simpozionul Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (Piatra-Neamţ, 1998), Colocviul Carpaţii Răsăriteni în epoca bronzului. Complexul Cultural Costişa-Komarov (Piatra-Neamţ – Miercurea Ciuc, 2001), Colocviile Internaţionale Cucuteni 120 de ani de cercetări. Timpul bilanţului şi Arheologia Pre-şi Protoistorică a Sării (Piatra-Neamţ, 2004), Colocviul internaţional Complexul Cultural Cucuteni-Tripolie. Unitate şi Diversitate (Piatra-Neamţ, 2006), Simpozionul Cucuteni 125 de ani de cercetări (Piatra-Neamţ, 2009), Colocviul Internațional Impactul antropic asupra mediului natural în neo-eneoliticul sud-est european (Piatra-Neamț, 2012), Colocviul Internațional Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic Context (Piatra-Neamț, 2014) la care se adaugă sesiunile anuale de comunicări ale Complexului Muzeal Judeţean Neamţ (1983-2013).

În ultimii ani, ca urmare a competenței sale profesionale, eminentul om de știință a făcut parte din colectivele de cercetare ale unor importante proiecte naționale și internaționale de tip grant, soldate cu rezultate deosebite prin prisma importanței lor științifice, cum ar fi: Aux origines de la production du sel en Europe: préhistoire et écologie des Carpates Orientales Roumaines; Cercetări pluridisciplinare privind răspândirea şi evoluţia modului de viaţă agricol în neolitic (mileniile VI-IV î.H.) la est de Carpaţii Răsăriteni; Exploatarea sării în preistoria României.

Ca o recunoaștere a valorii specialistului Dr. Gheorghe Dumitroaia și implicit a demersurilor cultural-științifice pe care le-a întreprins în prodigioasa sa carieră, Ministerul Culturii și Cultelor i-a acordat două dintre cele mai importante distincții ale sale, respectiv premiul „Adrian Rădulescu” (2003) pentru expoziţia şi volumul Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpaţii Moldovei și premiul „Iulian Antonescu” pentru management muzeal (2006) pentru proiectul Primul Muzeu Cucuteni în România. De asemenea, pentru meritele deosebite avute în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural al Ținutului Neamțului, Inspectoratul pentru Cultură al Județului Neamț l-a distins în două rânduri cu premiul „Constantin Matasă” (1992 și 1997).

Tuturor acestor realizări deosebite li se adaugă numeroasele publicații pe care le-a semnat sau editat (singur ori în colaborare) de-a lungul timpului, prin intermediul cărora au fost introduse în circuitul științific date de importanță excepțională referitoare la patrimoniul cultural național și universal.