Dascăli romașcani de altădată (MIR, 17 mai, ora 12:00)

În anul 2012 a fost iniţiat şi la Roman, după modelul existent la Piatra Neamţ (sub titulatura Dascăli nemţeni de altădată), colocviul cu titlul Dascăli romaşcani de altădată, ajuns în acest an la cea de-a VIII-a ediţie. Există o strânsă legătură între cele două domenii de activitate: educaţia, a cărei principali amfitrioni sunt profesorii (dascălii) şi cultura, reprezentată în cazul de faţă de instituţiile muzeale; şcoala pregăteşte şi modelează în primii ani de viaţă personalitatea umană, care ulterior trebuie întreţinută prin cultură. Muzeul, ca depozitar al valorilor trecutului, fie ele materiale sau imateriale, trebuie să le păstreze vie şi să le transmită pentru posteritate. Personalitatea unor oameni ai trecutului nostru, care prin faptele, acţiunile sau exempul lor au ieşit în evidenţă, nu trebuie să rămână în uitare. Este şi scopul activităţii noastre iar alegerea datei de 18 mai la cele şapte ediţii anterioare nu este întâmplătoare.
De-a lungul anilor au fost evocaţi profesori marcanţi ai oraşului Roman, precum Dumitru D. Botez, Al. Cojocaru, Constantin Dascălu, Gheorghe Mihalcea, George Pascu, Gheorghe Platon, Gheorghe A.M. Ciobanu, Constantin Păduraru, Virginia Timofte, Zicman Feider, Nicolae Apostol, Petru Teodoru, Bonaventura Morariu, Tudor Ghideanu, Gheorghe Teodosiu, Paul Murdzek, Chesarie Ştefano, Dimitrie Matcaş, Eugen Zalomir, Cecilia Pal, Elena Ciobanu, Vasile Petrovanu, Grigore Capşa, Constantin Nazarie, Suchard Rivenzon, Paul Ciuntu, ş.a.
Pe 17 mai 2019, această pleiadă a dascălilor romaşcani va fi completată cu noi personalităţi.