Ziua orașului Roman - 627 de ani de la prima atestare documentară (MIR, 30 martie, ora 11:00)

Sâmbătă, 30 martie, oraşul Roman va împlini 627 de ani de existenţă, conform certificatului de naştere emis la 30 martie 1392, care poartă pecetea domnitorului Roman Muşat. Un oraş cu rădăcini bine ancorate în perioada medievală, fiind unul din puţinele târguri atestate în acele vremuri cu două cetăţi: Cetatea Muşatină şi Cetatea Nouă. Cetatea Muşatină este locul din care Roman I Muşat emite în 1392 uricul în care apare cu titulatura de voievod stăpânitor al ţării Moldovei, de la munte până la mare, în timp ce Cetatea Nouă este singura cetate construită de Ştefan cel Mare în totalitate, pe teritoriul Moldovei de astăzi.
Manifestările ample, iniţiate şi organizate în anul 1992 de către Muzeul de Istorie din Roman şi Societatea Roman 600, cu ocazia împlinirii a 600 de ani de atestare documentară (inclusiv o sesiune de comunicări ştiinţifice şi ridicarea unui bust al domnitorului moldav), au continuat an de an, nu neapărat la aceeaşi amploare, astfel încât această zi să nu rămână doar în documente ci să fie mereu actuală şi actualizată în viaţa cotidiană şi culturală a urbei, devenind o tradiţie.
Iar pentru a păstra şi continua tradiţia, şi în acest an, sub patronajul Consiliului Judeţean Neamţ, prin Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, la Muzeul de Istorie din Roman va avea loc un simpozion, în cadrul căruia personalul de specialitate a celor trei muzee romaşcane, profesori din diferite discipline dar şi intelectuali din alte profesii (preoţi, farmacişti, medici, ingineri, bibliotecari, jurişti, militari, etc.), vor prezenta comunicări, prin care să evidenţieze activitatea profesională sau pasiunea pentru istoria locală, tema principală fiind istoria oraşului. Faptul că istoria, în general, este o disciplină care trece de graniţele ei ca interes, s-a materializat în timp prin creşterea de la an la an a numărului celor care prezintă comunicări şi că istoria oraşului Roman nu este o preocupare doar a romaşcanilor se poate observa prin participarea, în mod constant, a unor colegi de breaslă, muzeografi şi cercetători şi din alte oraşe sau judeţe. În acest an vor fi prezentate peste 30 de comunicări, având ca teme subiecte de istorie locală, personalităţi, biologie, artă, religie, ş.a.
Toţi cei interesaţi de acest eveniment sunt aşteptaţi sâmbătă, 30 martie 2019, începând cu orele 11:00 la Muzeul de Istorie din Roman - Palatul Nevruzzi, unde, după deschiderea oficială, vor urma comunicările, pe două secţiuni.