Evenimente

Aurul și argintul Antic al României

 

Expoziția Aurul și argintul antic al României oferă publicului larg ocazia de a vedea exponate deosebite, realizate din metale prețioase, dintr-un palier cronologic extins pe aproape șase milenii. Complexul Muzeal Județean Neamț a contribuit atât cu piese din metal prețios, cât și cu artefacte de o valoare artistică excepțională, realizate din lut si cupru, reprezentative pentru spațiul și perioada căreia îi aparțin. Printre acestea se numără artefacte eneolitice, vechi de aproape 7.000 de ani, unice prin măiestria realizării lor.

„Vasul cu suport și colonete” descoperit în cunoscuta așezare de la Izvoare, vasul-suport denumit sugestiv „Hora de la Frumușica”, „Soborul zeițelor” de la Poduri sunt doar o parte dintre piesele emblematice care au luat naștere din mâinile olarilor cucutenieni.

Descoperirile comune, dar mai ales cele de prestigiu din acropola și necropola de la Brad ne spun că pe terasa Siretului s-a aflat, începând din eneolitic, dar excelând în epoca dacică clasică, un centru de putere. Liderii acestei comunități și-au etalat obiectele de prestigiu, din aur sau cupru, argint sau bronz, făcându-și cunoscută autoritatea.

Mărturii ale priceperii artiștilor antici, piesele prezentate în cadrul expoziției vorbesc despre realități politice ale vremii lor, despre însemne ale aristocrației expuse cu fală, despre putere și faimă…

Vernisaj: 21 septembrie ora 17.00, Muzeul de Artă Piatra-Neamţ;

Perioada de vizitare: 21 septembrie – 30 octombrie 2016;

Orar de vizitare: 10.00-18.00 (până la 2 octombrie); 9.00-17.00 (din 4 până în 30 octombrie);

Tarife:

- bilet adulţi – 8 lei;

- bilet grupuri organizate (minim 10 persoane) – 5 lei de persoană;

- bilet pensionari – 3 lei;

- bilet cu titlu gratuit (elevi şi studenţi);

- taxă foto – 15 lei;

- taxă filmare – 20 lei;

 

 

Informatii Generale Complexul Muzeal Judetean Neamt

Înfiinţat în anul 1978, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ cuprinde următoarele unităţi: Muzeul de Istorie şi Arheologie, Piatra-Neamţ (MIAPN); Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Piatra-Neamţ (MAECPN); Muzeul de Ştiinţe Naturale, Piatra-Neamţ (MSNPN); Muzeul de Artă, Piatra-Neamţ (MAPN); Muzeul de Etnografie, Piatra-Neamţ (MEPN); Muzeul Memorial „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ (MMCHPN); Expoziţia „Curtea Domnească”, Piatra-Neamţ (ECDPN); Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ (GALVPN); Muzeul de Istorie şi Etnografie, Tg. Neamţ (MIETN); Muzeul Cetatea Neamţ – Tg. Neamţ (MCNTN); Muzeul Memorial „Ion Creangă” Humuleşti – Tg. Neamţ (MMICH); Casa Memorială „Veronica Micle”, Tg. Neamţ (CMVMTN); Muzeul de Istorie Bicaz (MIB); Muzeul de Istorie Roman (MIR); Muzeul de Artă Roman (MAR) şi Muzeul de Ştiinţele Naturii, Roman (MSNR).
Dacă inițial erau reunite în cadrul instituţiei toate muzeele din reţeaua de stat, din care făcea parte la vremea respectivă şi Muzeul Memorial „Mihail Sadoveanu” de la Vânători-Neamţ, în 1992 muzeele romaşcane s-au separat, sub titulatura de Muzeul de Istorie Roman, după care au revenit la CMJ Neamţ la 31 martie 1999, prin Hotărârea nr. 4 a Consiliului Judeţean Neamț.

 


Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, sediul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

Recunoscut ca instituţie publică de interes regional, mai ales datorită prestigiului pe care îl are unitatea sa de bază, cu o vechime de aproape opt decenii (Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ – 70 de ani de existenţă, în MemAntiq, XXIII, 2004, p. 7-30.), Complexul Muzeal Judeţean Neamţ asigură cercetarea, colecţionarea, conservarea, restaurarea, comunicarea şi expunerea, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii publicului local şi din afara judeţului, a celor mai reprezentative mărturii materiale şi spirituale care atestă existenţa şi evoluţia comunităţilor umane din zona subcarpatică a Moldovei, îndeosebi, precum şi specificul mediului înconjurător.
Aşa după cum este înscris în Regulamentul său de Organizare şi Funcţionare, obiectul de activitate constă în coordonarea sectoarelor, secţiilor şi unităţilor componente în scopul: gestionării bunurilor culturale şi de patrimoniu naţional, în condiţii optime de conservare; cercetării şi achiziţionării celor mai valoroase bunuri culturale şi de patrimoniu din teritoriu; conservării, restaurării, studierii, fişării, catalogării şi depozitării valorilor din inventarele proprii; punerii la dispoziţia publicului şi cercetătorilor a expoziţiilor muzeale, publicaţiilor, materialelor şi fondului documentar care nu intră sub incidenţa dreptului de autor în scopul întocmirii unor studii; organizării de expoziţii permanente şi temporare, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, etc.; asigurării evidenţei bunurilor de patrimoniu proprii; întocmirii de lucrări pe domenii de activitate, în conformitate cu planurile de cercetare ştiinţifică; asigurării publicităţii unităţilor muzeale şi acţiunilor întreprinse de acestea; dotării cu aparatură şi echipamente; gestionării creditelor bugetare şi a veniturilor proprii, etc.
Din punct de vedere metodologic, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ este subordonat Direcţiei Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin serviciile de specialitate şi colaborează cu Direcţia Pentru Cultură şi Patrimoniu a Judeţului Neamţ, conlucrarea având loc în temeiul legislaţiei în vigoare (Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil; Legea muzeelor şi colecţiilor publice, nr. 311/2003).

Pe lângă Complexul Muzeal Județean Neamț funcționează Fundația Cultural-Științifică "Constantin Matasă" și Editura "Constantin Matasă".